Moving Cinema

 

Projekt Film v gibanju (Moving Cinema: Methodologies, strategies and tools for young people to appreciate cinema and become active spectators) že od leta 2014 deluje kot prostor srečevanja in medsebojnega učenja med mladimi, profesionalnimi filmskimi ustvarjalci, učitelji in filmsko vzgojnimi delavci iz več evropskih držav. Aktivnosti projekta so namenjene mladim med 12. in 18. letom, njihov glavni cilj pa ustvarjanje ali krepitev vezi med najstniki in evropskim avtorskim filmom, in sicer tako v okviru šolskih urnikov kot v prostem času. Film v gibanju je zasnovan na več nivojih, ki spodbujajo ustvarjanje navad neodvisnih in kritičnih gledalcev, motivirajo uporabo različnih prikaznih mest, kot so kinematografi, filmski festivali in VOD platforme, in deljenje ter prenos metodologij skozi spletna orodja in aktivnosti na terenu.

 

Del projekta v trajanju med 2018 in 2020 s polnim imenom ‘Film v gibanju: metodologije, strategije in orodja za približevanje evropskega filma otrokom in mladim ter njihov razvoj v aktivno občinstvo’ je eden od zgolj osmih, ki so bili leta 2018 podprti na evropski ravni v okviru MEDIA razpisa Ustvarjalne evrope za filmsko izobraževanje. Glavni koordinator projekta je A Bao A Qu (Španija). Partnerji projekta so: Centre for the Moving Image (VB), Kijufi (Nemčija), Meno Avilys (Litva) in zavod Otok (Slovenija). V projektu sodelujejo tudi Os Filhos de Lumière (Portugalska), La Cinémathèque française (Francija) in the British Film Institute (VB).

Spletna stran projekta Film v gibanju. Vimeo kanal projekta Film v gibanju.