NVO s potencialom

Zavod Otok, ki vse od ustanovitve leta 2004 deluje tako v Ljubljani kot v Izoli, je v letu 2016 pridobil status ‘nevladne organizacije s potencialom’ in se tako vključil v štiriletni razvojni program (2016–2019), ki ga ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa iz Kopra izvaja s podporo Ministrstva za javno upravo RS in Evropskega socialnega sklada EU.

 

Namen izvajanja progama je dvig kakovosti življenja v regiji preko razvoja nevladnih organizacij in

 

nevladnega sektorja. Cilji javnega poziva so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških  kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.