AREM

 

Projekt AREM – Akcija! Raziskava evropske metodologije za filmsko pismenost – je bil enoletni mednarodni filmsko-vzgojni projekt za osnovnošolce med 10. in 14. letom, ki smo ga od septembra 2016 do septembra 2017 izvajali v sodelovanju z OŠ Vojka Šmuc iz Izole in OŠ Anton Ukmar iz Kopra.

 

Glavni cilj projekta je bil skozi enotne delavnice filmske vzgoje v štirih partnerskih državah (Slovenija, Hrvaška, Romunija in Italija) razviti in testirati izvirno metodo filmskega opismenjevanja učencev, ki jo bodo zatem kot dobro prakso lahko uporabljali v različnih okoljih po Evropi. Sodelujoči otroci med 10. in 14. letom starosti so si tako vsak mesec ogledali dva kratka filma iz sodelujočih ali bližnjih držav in nato skozi živahne tedenske aktivnosti spoznavali vizualni jezik, tematike filmov in okolja, iz katerih izhajajo zgodbe. Na zadnji delavnici v maju 2017 so si skupaj s starši ogledali še celovečerni film, ki se je loteval aktualnih medkulturnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa.

 

Vsi izbrani filmi so spodbujali razmišljanje otrok o družbenih položajih posameznika, identitetah ter različnih kulturah, saj je bil cilj projekta obenem krepiti vrednote medkulturnega razumevanja.

 

Projekt AREM se je izvajal s podporo podprograma Ustvarjalne Evrope MEDIA, ki ga v Sloveniji izvaja nacionalna informacijska pisarna CED Slovenija. V projektu partnersko sodelujemo zavod Otok, Hrvaška filmska zveza, iniciativa CineCultura iz Romunije in glavni koordinator, Milano Film Network.