O nas

Poslanstvo

Povečanje dostopnosti kulturno-umetniških vsebin, posebej svetovnega avtorskega filma, prek zagotavljanja žive interakcije med ustvarjalci in občinstvom vseh generacij ter izobraževanja mladih, ki želijo vstopiti na profesionalno področje kulturnih industrij. Izboljšanje okolja za delovanje NVO v kulturi prek zagovorništva kulture pri oblikovanju javnih politik.

 

Vizija

Zavod Otok bo v slovenskem prostoru široko prepoznaven kot producent vrhunskih kulturnih in izobraževalnih dogodkov za splošno in profesionalno javnost. S poglobljenimi predstavitvami izjemnih filmskih in drugih umetniških del bo nudil številne priložnosti za učenje in navdih vedno večjemu številu obiskovalcev iz Slovenije in tujine, še posebej iz sosednje Hrvaške in Italije. Delovanje zavoda bo pomembno vplivalo na oblikovanje spodbudnega okolja za razvoj NVO v kulturi in trajnostnih kulturnih politik.