PRO KUS: prenos veščin in znanja za profesionalizacijo v KUS

PRO KUS: Prenos veščin in znanja za profesionalizacijo v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih

 

PRO KUS se zavzema za stabilnejše pogoje za kulturno produkcijo in profesionalizacijo kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Namen konzorcija je usposobiti in opolnomočiti predstavnike slovenskih KUS za kompetentno delovanje v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

 

PROFESIONALIZACIJA KUS = strokovno usposabljanje + internacionalizacija + decentralizacija

 

Konzorcij PRO KUS želi v naslednjih 5 letih:

  • Vzpostaviti ekosistem, ki bo s podporo slovenskim umetnikom, strokovnjakom v KUS in dostopnostjo evropskih vsebin prispeval k razvoju in profesionalizaciji slovenskega KUS.
  • Postati nacionalna referenčna točka za mednarodno mobilnost in mednarodno povezovanje v KUS.
  • Postati strateški partner in sogovornik pri pripravi strategij na področju kulture oz. mednarodnega sodelovanja v kulturi, in sicer na lokalni oz. regionalni (Obala, Severna Primorska) in nacionalni ravni.

 

Posamezne aktivnosti v okviru konzorcija bodo objavljene na spletnih straneh partnerjev.

 

Zavod Otok bo v tesnem sodelovanju s partnerjema in pridruženimi partnerji zagotavljal:

– prenos znanja na področju profesionalizacije sektorja (fokus na AV sektor),

–  dostopnost programskih vsebin izven centra (izven Ljubljane),

– udeležbo na strokovnih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja,

– obveščanje in sodelovanje z mediji,

– obveščanje in sodelovanje z odločevalci.

 

Trajanje: november 2019–januar 2022.

Vodja: Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Partnerji: Zavod Otok, Zavod Kinoatelje

Pridruženi partnerji: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Mestna občina Nova Gorica, Občina Izola, KID PiNA, Koper, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Center za kreativnost), Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o., RTV Slovenija – Javni zavod, Radio Slovenija (Program ARS), Založba Goga, Associazione Kinoatelje (IT), DutchCulture Centre of International Cooperation (NL), On the Move – mednarodno združenje za mobilnost v kulturi (BE)

 

Aktivnosti konzorcija sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO.