NVO s potencialom

 

Zavod Otok, ki vse od ustanovitve leta 2004 deluje tako v Ljubljani kot v Izoli, je v letu 2016 pridobil status ‘nevladne organizacije s potencialom’ in se tako vključil v razvojni program (2016–2019 in 2019–2023), ki ga ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa iz Kopra izvaja s podporo Ministrstva za javno upravo RS in Evropskega socialnega sklada EU.

 

Namen izvajanja progama je dvig kakovosti življenja v regiji preko razvoja nevladnih organizacij in nevladnega sektorja. Cilji javnega poziva so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških  kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.