Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Zavod Otok je član Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, in sicer je že od leta 2011 vpisan v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. V mrežo je včlanjenih že več kot 1300 organizacij in je s tem največja vsebinska mreža in kot taka priznana s strani države.

Zavod Otok je podpisnik Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, kar pomeni, da se držimo naslednih načel prostovoljstva:

 

SPLOŠNA ETIČNA NAČELA

 

 1. Organizacija seznani prostovoljko/prostovoljca z etičnim kodeksom, pravili delovanja organizacije in organiziranostjo prostovoljskega dela. Po potrebi poskrbi za pojasnila o vsebini posameznih določil kodeksa. S prostovoljko/prostovoljcem sklene dogovor o medsebojnem sodelovanju.
 2. Pri osebah, mlajših od petnajst let, in osebah z zmanjšano opravilno sposobnostjo organizacije pridobijo pisno soglasje njihovih staršev oz. skrbnikov, tako za opravljanje prostovoljskega dela kot tudi za prejemanje prostovoljske pomoči.
 3. Organizacije spoštujejo svobodno odločitev prostovoljke/prostovoljca za vključitev v prostovoljstvo in za prekinitev sodelovanja v njem.
 4. Organizacija ustrezno usposobi prostovoljko/prostovoljca za opravljanje prostovoljskega dela. Posreduje ji/mu informacije in temeljna znanja za naloge, s katerimi se bo srečala/srečal pri svojem delu.
 5. Organizacija se lahko glede na naravo dela odloča o primernosti prostovoljke/prostovoljca za določeno delo in jo/ga po potrebi preusmeri ali ji/mu pomaga pri izbiri drugega ustreznega prostovoljskega dela.
 6. Organizacija poskrbi, da so o vlogi prostovoljke/prostovoljca seznanjeni vsi v organizaciji in vsi vključeni v delo, ki ga prostovoljka/prostovoljec opravlja.
 7. Organizacija poskrbi za prepoznavnost prostovoljke/prostovoljca z ustreznim simbolom, izkaznico ali čim drugim.
 8. Organizacija in prostovoljka/prostovoljec sooblikujeta program prostovoljskega dela in pogoje za njegovo izvajanje.
 9. V času sodelovanja organizacija nudi prostovoljki/prostovoljcu podporo in sprotno ocenjevanje njenega/njegovega dela.
 10. Organizacija je odgovorna za izvajanje programov prostovoljskega dela in še posebej za zaščito mladoletnih prostovoljcev/prostovoljk.
 11. Organizacija izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju in prostovoljskem delu.

 

Zavod Otok ima tudi status Mladim prijazna organizacija, kar pomeni, da prostovoljci, mlajši od 18 let, v naši organizaciji dobijo podporo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu. Spoštujemo načelo varstva otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, zapisano v 13. členu tega zakona. Z mladoletnimi prostovoljci, ki opravijo več kot 24 ur prostovoljskega dela letno, sklenemo pisni dogovor in pri tem pridobimo soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov. Zagotavljamo mentorstvo in uresničevanje drugih pravic prostovoljcev, zapisanih v 25. členu Zakona o prostovoljstvu.

 

Več informaciji o Slovenski mreži prostovoljskih organizacij najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.