Sporočila za medije

Vsa vprašanja, povezana z medijskimi objavami, prosimo naslovite na: press@isolacinema.org.