Vizija in poslanstvo

Otok, zavod za razvijanje filmske kulture, se od leta 2003 posveča oblikovanju in izvedbi javno dostopnih programov na področjih umetnosti, kulture in izobraževanja. V središče programskih aktivnosti za vse generacije postavlja svetovni avtorski film, pri čemer vzpostavlja dialog med filmsko umetnostjo in drugimi umetnostnimi zvrstmi (npr. literaturo, glasbo in likovno umetnostjo). Ustvarjalce umetniških del povezuje z občinstvom in spodbuja poglobljeno interakcijo med njimi kot temeljno učno izkušnjo. Vztrajno si prizadeva za vključevanje in izobraževanje ljudi z manj priložnostmi, še posebej mladih, ki želijo vstopiti na področje kreativnih in kulturnih industrij. Delovanje zavoda v prostoru, ki je naravno stičišče različnih kultur, se zrcali v izrazito mednarodnemu programu in v razvejani mreži partnerstev s sorodnimi ter komplementarnimi organizacijami.

 

Poslanstvo zavoda Otok

Povečanje dostopnosti kulturno-umetniških vsebin, posebej svetovnega avtorskega filma, prek zagotavljanja žive interakcije med ustvarjalci in občinstvom vseh generacij ter izobraževanja mladih, ki želijo vstopiti na profesionalno področje kulturnih industrij. Izboljšanje okolja za delovanje NVO v kulturi prek zagovorništva kulture pri oblikovanju javnih politik.

 

Vizija zavoda Otok

Zavod Otok bo v slovenskem prostoru široko prepoznaven kot producent vrhunskih kulturnih in izobraževalnih dogodkov za splošno in profesionalno javnost. S poglobljenimi predstavitvami izjemnih filmskih in drugih umetniških del bo nudil številne priložnosti za učenje in navdih vedno večjemu številu obiskovalcev iz Slovenije in tujine, še posebej iz sosednje Hrvaške in Italije. Delovanje zavoda bo pomembno vplivalo na oblikovanje spodbudnega okolja za razvoj NVO v kulturi in trajnostnih kulturnih politik.