Filmski klub

 

V Filmskem klubu bomo s strokovnimi mentorji – filmskimi ustvarjalci gledali filme in v pogovorih pridobili znanja o filmski govorici, preko praktičnih vaj pa pridobili izkušnje filmskega ustvarjanja. Film je čudovita in čudežna reč: kar naprej nas pretresa, a spet drugič pomirja in sprošča. Je umetnost, ki nas bogati, sprošča, razigra, ki nam pomaga gledati v skrite kotičke sveta.
Kakšni filmi obstajajo?
Kako filmi nastajajo?
Kako posnamemo film?
Kako in o čem razmišljajo filmarji?

 

Gledali bomo kratke in dolgometražne filme. Animirane, igrane in dokumentarne. Gledali bomo filme in se o njih pogovarjali. Med seboj in z ustvarjalci, ki nas bodo popeljali v zakulisja snemanja, tudi v tista zakulisja, ki se skrivajo v njihovi filmarski domišljiji.
Posneli bomo svoje filme. Režiserji, snemalci, nam bodo pomagali spoznati
mnogovstnost filmske govorice in zanimivosti tehnike.

 

Za mlade od 12 do 14 let.
2x mesečno od 25. oktobra 2018 do aprila 2019.
Plačilo: 20 evrov za vse šolsko leto (ali v posameznih okoliščinah brezplačno).

Več informacij in prijava v Filmski klub na mejl: info@isolacinema.org ali na tel. 040 549 779.

PRIJAVNICA 2018/2019

 

Aktivnosti filmskega kluba se bodo izvajale v prostoru za mlade Samoupravne Skupnosti Italijanske Narodnosti Koper, Ulica O.F. 10, 6000 Koper in v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper. Cilj programa je vsebino in govorico prikazanih filmov približati mladim gledalcem in jih spodbuditi k izmenjavi mnenj in ustvarjalnemu izražanju. Aktivnosti so namenjene tudi spoznavanju vsega tistega, kar se dogaja za kamero ali projekcijskim platnom in običajno ostane obiskovalcem filmskih dvoran skrito.

 

Poleg filma bomo spoznavali, kako pomembno je aktivno in kritično gledanje in sprejemanje filma in drugih medijskih vsebin, pri tem pa krepili vrednote razumevanja in sprejemanja raznolikosti, ki tvorijo svet, v katerem živimo. V Filmskem klubu film obravnavamo in spoznavamo čim bolj celovito – kot umetnost, kot ustvarjalni izraz, a tudi kot sredstvo in pomoč spoznavanju in boljšemu razumevanju družbe in sveta. Ogledali si bomo izbrane kratke in celovečerne filme in se s slovenskimi ustvarjalci poglobili v razumevanje in nastajanje animiranih, dokumentarnih in igranih filmov. Skozi praktično ustvarjanje bomo spoznali faze filmskega ustvarjanja in osnovne vsebinske in tehnične principe.

 

Filmski klub organizira Otok, zavod za razvoj filmske kulture, glavni producent Festivala Kino Otok, krovnega filmsko-vzgojnega programa Podmornica – Otok za mularijo, EFA Evropske nagrade mladega filmskega občinstva in drugih filmsko-vzgojnih programov za otroke in mlade.  Program je podprt s strani Mestne Občine Kope in podprograma Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Udeleženci Filmskega kluba bodo prav posebej vabljeni v žirijo na dan EFA Evropske nagrade mladega filmskega občinstva, kjer mladi iz 36 evropskih držav izberejo najboljši mladinski film v Evropi. Veliki filmski dogodek se bo odvil 5. maja 2019.

 

ZGIBANKA Filmski klub

 


Il Filmclub ci farà scoprire nuove opere cinematografiche assieme a mentori del settore, ossia autori cinematografici, con i quali parleremo del linguaggio cinematografico e ci aiuteranno ad acquisire esperienze creative attraverso
esercizi pratici. I film sono delle opere meravigliose e fantastiche: a volte ci sconvolgono, ma sanno anche confortarci e calmarci. Sono opere d’arte che ci arricchiscono, ci rasserenano e intrattengono; ci aiutano a rivolgere lo sguardo negli angoli nascosti del mondo.
Che tipi di film ci sono?
Come nasce un film?
Come viene girato un film?
Come e a cosa pensano gli autori?

 

Scopriremo cortometraggi e lungometraggi. Film di animazione, film tradizionali e documentari. Guarderemo film e a seguito ne parleremo. Ne parleremo tra di noi e con gli autori che ci porteranno dietro le quinte, non solo nel retroscena del set, ma anche delle loro menti creative. Gireremo dei film tutti nostri. Con l’aiuto dei registi presenti impareremo a capire la complessità del linguaggio cinematografico e le particolarità di tante tecniche di ripresa.

 

Per ragazzi tra i 12 e i 14 anni.
2 volte al mese dall’ 25 ottobre ad aprile 2019.
Costo: 20 euro per tutto l’anno scolastico (e in alcune circostanze gratuito).

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione al Filmclub scrivete all’indirizzo: info@isolacinema.org oppure chiamate il numero: +386 (0)40 549 779.

 

FORMULARIO PER L’ISCRIZIONE 2018/2019

 

Le attività del Filmclub si teranno preso: Spazio Giovani della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, Via F.d.L. 10, 6000 Capodistria e Centro Giovani di Capodistria, Via Gregorčič 4, 6000
Capodistria. Lo scopo del programma sarà avvicinare i contenuti e il linguaggio dei film presentati ai giovani spettatori, incoraggiando così uno scambio di opinioni e stimolando la loro creatività. Le attività mireranno anche a far conoscere ai giovani tutto ciò che avviene dietro la cinepresa o dietro lo schermo cinematografico e che gli spettatori di solito non hanno modo di vedere.

 

Oltre ai film impareremo anche a capire quanto sia importante guardare e accogliere opere cinematografiche ed altre opere mediatiche in modo attivo e con occhio critico, il che ci aiuterà a rinforzare quei valori essenziali di
comprensione a di accettazione della diversità che forma – formano il mondo in cui viviamo. Al Filmclub impariamo a conoscere e trattare il cinema sotto tutti i suoi aspetti – come forma d’arte, come espressione creativa, ma anche come mezzo per conoscere e capire meglio la società e il mondo che ci circonda. Ammireremo una selezione di cortometraggi e lungometraggi, per poi scoprire
assieme agli autori come nascono i film, da quelli tradizionali a quelli di animazione e documentari. Andremo poi a conoscere, in modo pratico, le fasi in cui i film vengono creati, nonché i principali concetti tematici e tecnici di quest’arte.

 

Il Filmclub è organizzato dall’istituto Otok, produttore principale del Festival Isola Cinema, del suo programma Sottomarino per ragazzi e famiglie, dello EFA Young Audience Award e di altri programmi di educazione cinematografica per giovani. Il programma è sostenuto dal Comune di Capodistria e Europa Creativa – MEDIA. I partecipanti del Filmclub saranno invitati a far parte della giuria del prossimo Young Audience Film Day, dove giovani provenienti da 25 città europee selezioneranno il miglior film europeo per ragazzi. Questo evento cinematografico si svolge la prima domenica di maggio.

 

 FILMCLUB brochure