Filmski kot

 

Filmski kot – kulturološki pristop (The Film Corner Reloaded – A Cultural Approach) je mednarodni projekt, ki je med leti 2018 in 2020 vzpostavljal, razvijal in testiral  uporabnikom prijazno brezplačno spletno stran z inovativnim naborom pedagoških pristopov in vsebin za učenje filmskega jezika www.thefilmcorner.eu. Spletna stran je namenjena samostojni uporabi osnovnošolcev in dijakov med 11. in 18. letom starosti ter tudi učiteljem kot interaktivni šolski pripomoček za podajanje učne snovi skozi filmski jezik.

 

Vsebine so na voljo uporabnikom iz vse Evrope, predvsem pa iz Italije, Velike Britanije, Srbije, Gruzije in Slovenije. Od leta 2020 so namreč dostopne tudi v slovenščini.

 

 

Spletna stran deluje z dvema učnima moduloma: Lastnosti filma (učenje kritičnega pristopa do filmskega jezika) in Ustvarjalni studio (učenje ustvarjanja filma kot umetniške forme). V letu 2020 je bil vzpostavljen še tretji modul, ki učiteljem nudi neposredno uporabo filmskih vsebin za podajanje učnih snovi predmetov Zgodovina (tema ‘propaganda’) in Umetnost in s tem prispeva k doseganju splošnih ciljev šolskih učnih načrtov.

 

 

Z zainteresiranimi učitelji in razredi iz vse Slovenije smo v letu 2020 izvajali izobraževanja o uporabi spletne strani ter se jim pridružili pri praktičnih vajah v razredih, s ciljem aktiviranja učencev in dijakov v razvijanju kritičnega odnosa do filmske umetnosti in sveta prek njim domačih digitalnih orodij. Za več informacij pišite koordinatorki projekta Ani Cerar na ana.cerar@isolacinema.org.

 

Projekt ”The Film Corner Reloaded – A Cultural Approach” je potekal med leti 2018 in 2020 in je bil nadaljevanje prve izdaje projekta ”Filmski kot. Aktivnosti za filmsko pismenost na spletu in na terenu” iz leta 2016. Obe izdaji sta bili podprti s strani podprograma EU Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Glavni koordinator projekta je Fondazione Cineteca Italiana (Italija). Partnerji projekta so Universita’ degli studi di Milano-Bicocca (Italija), Georgian National Film Center (Gruzija), The Film Space LTD (VB), The Nerve Centre (VB), Jugoslovenska kinoteka (Srbija), Zavod Otok (Slovenija).